CONTOH SOAL UTS PAI KELAS 6 SD

Read Time:13 Minute, 38 Second

 

1.     Dalam surah Al-Ma’idah ayat 2, Allah SWT memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam…

A.       Kecukupan                                       C. kesesatan

B.       Kejahatan                                         D. Kebaikan

2.     Pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa syarat terenu disebut…

A.       Hadiah                                              C. Sedekah

B.       Warisan                                            D. Barokah

3.     Andakan kamu bertemu dengan orang yang sedang sangat kelaparan. Kamu mempunyai makanan yang lebih dari cukup. Akhirnya kamu menyedekahkan makanan itu kepadanya. Sedekah yang kamu berikan kepada orang lain yang sangat kelaparan itu hukumnya…

A.       Wajib                                                 C. Mubah

B.       Sunah                                               D.  Makruh

4.     Allah memerintahkan kita untuk tolong-menolong dengan sesama manusia. Andaikan temanmu yang berbeda agama mengalami kesulitan dalam belajar, maka sikapmu adalah…

A.       Mengejeknya                                   C. mengabaikannya

B.       Membantunya                                 D. pura-pura tidak tahu

5.     Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke…

A.       Tiga                                                   C. Lima 

B.       Empat                                                D. Enam

6.     Ketentuan dan ketetapan Allah SWT yang telah terjadi pada makhluk-Nya disebut…

A.       Qada                                                 C. Qadar

B.       Qasar                                                 D. Qamar

7.     Dalam kehidupan sehari-hari, istilah qadar disebut…

A.       Takdir                 B. Tahlil                 C. Takbir                               D. Tahmid

8.     Allah telah menetapkan kapan kita dilahirkan, dimana tempatnya, dan siapa orang tuanya. Hal tersebut merupakan contoh…

A.       Qada                 B. Qadar               C. Takdir                               D. Kalam ilahi

9.     Ketentuan Allah SWT yang masih mungkin dapat diubah oleh manusia disebut takdir…

Baja Juga :  Rangkuman Pelajaran 6 Mari Belajar Q.S al-Ma'un dan al-Fil dan Latihan (Pertemuan Ketiga)

A.       Mu’allaq                                            C. mahram

B.       Mubram                                            D. ilahi

10. Sebaga wujud dari iman kepada takdir Allah maka setelah berusaha dan berdoa, kita harus…

A.       Berzikir                                              C. Bertawakal kepada Allah

B.       Beriam diri                                        D. Menunggu keberuntungan

11. Takdir mu’alaqmasih dapat diubah dengan cara…

A.       Berserah diri                                    C. Bersikap ikhlas

B.       Sholat dan puasa                            D. berusaha dan berdoa

12. Berikut ini yang termasuk contoh takdir mubram adalah…

A.       Sistem tata surya                            C. kemiskinan

B.       Keterampilan                                   D. Kebodohan

13. Agar menjadi lebih pandai, kita bias berubah dengan cara

A.       Rajin menabung                             C. Tidur tengan malam

B.       Rajin berolahraga                           D. Rajin belajar dan berdoa

14. Sikap kita ketika mendapat takdir yang buruk adalah…

A.       Mengeluh                                         C. Bersabar dan tawakal

B.       Berputus asa                                    D. bersedih dan meratap

15. Saat mendapat berita yang kurang jelas, sikap kita seharusnya adalah….

A.       Menerima berita tersebut dengan senang

B.       Mencari informasi yang sebenarnya

C.      Tidak peduli dengan yang terjadi

D.      Menjadi pendengar yang baik

16. “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagaian prasangka itu…..”

Kata yang tepat untuk melanjutkan terjemahan ayat diatas adalah…

A.       Amanah            B. Curiga                               C. Baik                   D. Dosa

17. Selain perintah untuk berbaik sangka, QS. Al-Hujurat ayat 12 melarang kita untuk….

A.       Takabur            B. Sombong                         C. Bergunjing       D. bermalas-malasan

18. Dengan selalu berpikir positif, kita dapat menjaga kerukunan dalam pertemanan sehingga tidak menimbulkan…

Baja Juga :  PAI KELAS 2 PELAJARAN 5: HIDUP BERSIH DAN SEHAT

A.       Perdamaian                                     C. Bergunjin

B.       Sombong                                          Bermalasa-malasan

19. Kita sudah seharusnya menjalin kerukunan dengan umat Ilsam. Kerukunan diantara sesama muslim disebut juga….

A.       Ukhuwah al-wathaniyyah

B.       Ukhuwah al-mazhabiyyah

C.      Ukhuwah insaniyyah

D.      Ukhuwah islamiyyah

20. Berdasarkan QS. Al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan bersuku-suku agar…

A.       Sling mengenal                               C. Bercerai-berai

B.       Saling lomba                                    D. Saling memberi

21. Berikut ini contoh hidup rukun di lingkungan sekolah adalah..

A.       Isnaini suka pilih-pilih teman

B.       Abu mengganggu Ahsan saat Ahsan sedang belajar

C.      Ihza sering membuat kegaduhan saat tidak ada guru

D.      Amran dan Ilyas bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok dari ibu guru

22. .”Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling…”

A.       Rendah hati                                     C. beriman

B.       Bertakwa                                          D. Jujur

23. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, hukumnya…

A.       Sunah               B. Wajib                C. Mubah              D. makruh

24. Perintah Allah SWT agar kita tidak berburuk sangka terdapat dalam surah…

A.       As-Saffat ayat 72                            C. Al-Hujurat ayat 12

B.       Al-Isra’ ayat 23                                D. An-Nisa’ ayat 32

25. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Isa AS adalah…

A.       Pandai menafsirkan mimpi

B.       Dapat membuat baju dari besi dan baja

C.      Dapat berbicara dengan jin dan binatang

D.      Menyembuhkan orang buta sejak lahir

I.      Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

Baja Juga :  PAI KELAS 3 PELAJARAN 5: SALAT KEWAJIBANKU

1.       Jika ada teman atau tetangga yang berbeda agama dan sedang kesulitan, kita wajib …

2.       Zaman sebelum Allah menciptakan makhluk-Nya disebut….

3.       Takdir aa dua macam, yaitu takdir… dan takdir…

4.       Ketentuan Allah yang tidak bias diubah disebut…

5.       Kemiskinan masih bias diubah. Hal ini merupakan contoh takdir…

6.       Jika kita mendapatkan takdir yang baik, kita harus…

7.       Untuk mendapat prestasi yang baik, seorang pelajar harus…

8.       Untuk menghindari kemiskinan, maka Allah memerintahkan manusia untuk…

9.       Saat kita berburuk sangka kepada orang lain, hati kita akan merasa….

10.    Dalam agama Islam, kita diwajibkan untuk berbaik sangka atau disebut juga…

II.     Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1.       Berikan tiga contoh takdri mubram!

2.       Berikan contoh takdir mu’allaq bagi seorang pelajar!

3.       Tulsikan hikmah beriman kepada qada dan qadar!

4.       Sebutkan lima perilaku terpuji yang kamu ketahui?

5.       Tuliskan hikmah bersikap husnuzan!


Unduh Format Word :

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )