GUPAY KAMELANG.

Read Time:2 Minute, 1 Second

Asa beuki harengheng, kasedih teu daek leungit.Terus terusan dulur, baraya, tatangga, sobat atawa babaturan ting laleos ninggalkeun urang.
Mun seug ditengetan, hirup teh lir ibarat balebat datang ngan sakolebat.
Ka uger ku poe. Urang hirup di dunya ngan tilu poe. Poe kamari, poe ayeuna jeung poe isukan.

POE KAMARI,,,
Nu geus kaliwat, pamohalan bisa amprok deui. Ngan natrat ngalangkang lampah nu geus disorang pikeun nuyun lakuning hirup poe ayeuna jeung poe isukan, sangkan teu sasar nya lampah.

POE AYEUNA,
Nu keur karandapan, dilakonan ku urang. Kahirupan poe ayeuna kudu leuwih hade ti poe kamari, pibekeleun mulih k jati mulang ka lemah cai anu sajati nuturkeun babaturan atawa dulur jg baraya nu geus indit tiheula.

POE ISUKAN,
Nu bakal kasorang.Teu apal naon nu bakal kasorang poe isukan. Biheung nepi biheung moal urang ka poe isukan.

[artikel number=5 tag=”HEUREUY” ]

Urang kudu rancingeus ngamangpaatkeun waktu jeung syukuran kana ni’mat nu dipaparin ku Alloh SWT. Diantarana ,masih keneh ngumpul ngariung jeung kulawarga.
Mun seug budak rewel, bedegong, minculak, urang contoan ku lampah urang nu hade, urang didik, atik ku rasa kaasih, jeung atikan agama nu hade.
Papagahan ku rasa kanyaah, olo ku rasa pangogo.
Pantengkeun syukur urang anu masih keneh bisa babarengan, maranehna masih bisa ngeusian hate urang. Boa isuk atawa pageto maranehna “ninggalkeun urang” Atawa urang “nu ninggalkeun maranehna”.

Sarewel rewelna salaki atawa pamajikan, kudu disyukuran sabab masih keneh hirup babarengan.
Mangpaatkeun ieu waktu pikeun silih simbeuh ku kadeudeuh, silih sebor ku kasono, silih siram ku kanyaah ku sacara agama numutkeun jungjunan urang Rosululloh SAW, Sabab teu apal, boa isuk atawa pageto ” pasangan hirup ninggalkeun urang” atawa “urang ninggalkeun manehna”

Baja Juga :  Cara Membuat Blog Gratis Di Blogspot / Blogger Terbaru

[artikel number=5 tag=”SD” ]

Sagoreng gorengna pasangan, babaturan, sobat, kerabat, pasti maranehna pernah nyieun kahadean ka urang.
Inget terus kahadean maranehna.

Urang teu bisa ngitung waktu, nepi ka iraha bisa babarengan?
Bisa wae ngadadak, urang kaleungitan sobat, baraya, tatangga..
Padahal cikeneh atawa kamari urang sempal guyon gogonjakan, silih do’akeun jeung maranehna.

Kukituna, sanajan diri patebih, raga paanggang.Teu tiasa paamprok jonghok, patepang raray , patarema panangan, ngalangkungan grup WA ieu, pamugi mimitran ulah rek bengkah.

Urang beungkeut pageuh ku tali kaasih, cangcang ku simpay kamelang.

Ecagkeun pagawean anu hese, mangpaatkeun oksigen gratis ti Alloh SWT jeung vitamin D tina moncorongna panon poe, larapkeun ku syukur anu merenah.

[artikel number=5 tag=”SMP” ]

Salam baktos ti sim kuring🙏🏼
Mugi urang sadayana aya dina panangtayungan Allah swt dipasihan kasehatan lahir sinareng bathin.
Aamiin Ya Robbal’ Alamiin🤲🤲🙏🙏

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )