Pelajaran 6 Mari Belajar al-Qur’an Surat al-Ma’un (Pertemuan 1 dan 2) kelas 5

Read Time:1 Minute, 43 Second

 MEMBACA, MENULIS DAN MENGHAFAL Q.S. AL-MA’UN

Artinya : 

  1. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama?
  2. yakni orang yang menindas anak yatim
  3. dan tidak bersedia memelihara hidup golongan peminta-minta,
  4. maka celakalah golongan yang shalat!
  5. yakni orang-orang yang menganggap remeh shalat mereka;
  6. yakni orang-orang yang gemar menampak-nampakkan
  7. namun enggan untuk memberi sumbangsih.

Makna Kandungan Surat al-Ma’un

Allah Swt. mengawali surat ini dengan pertanyaan “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?” Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Swt, seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagaimana berikut. 
1. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka “Hei anak yatim”.
2. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah Swt. mengemukakan orang yang celaka, yaitu:
a. Orang yang lalai dari Salatnya,
b. Berbuat ria (mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain), dan
c. Orang yang enggan (menolong dengan) memberikan bantuan barang berguna.
Gambar peserta didik di sekolah sedang
memberikan santunan kepada anak yatim.

Sikap terpuji apa sajakah yang dapat diambil dari ayat di atas?
Sikap terpuji yang dapat diambil dari ayat di atas dan perlu kita amalkan ialah:
• Mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim. 

• Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya (kaya) membantu orang yang tak berpunya (miskin).
• Salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu salat bersegeralah menunaikannya, pasti beruntung.
• Hindari perbuatan ria yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbanggaMdiri.
• Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan.
RANGKUMAN

1. Surat al-Mā’ūn bagian dari al-Qur’ān yang penting untuk dibaca dan dihafal.
2. Allah Swt. melarang menghardik anak yatim.
3. Menganjurkan agar memperhatikan dan memberi makan orang miskin.
4. Larangan melalaikan Çalat.
5. Larangan berbuat ria (pamer).
LATIHAN SOAL

Baja Juga :  PAI KELAS 3 PELAJARAN 2: SENANGNYA BELAJAR SURAT AN-NASR

Tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur, sesuai dengan keyakinanmu.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )